خواص عرق گاوزبان

عرق گل گاوزبان بسته 12 تایی

نویسنده : Search 1397/07/10


عرق گل گاوزبان بسته 12 تایی

مشاهده

خواص عرق گل گاوزبان

نویسنده : Search 1395/12/10


گياه گل گاوزبان به طور خودرو، منحصراً در دامنه ي کوه هاي البرز به عمل مي آيد و تاکنون اهلي نشده و قابل کشت نيست

مشاهده