خواص عرقیجات گیاهی-صفحه 4

خواص عرق هل

نویسنده : مدیرسایت 1395/12/04


هل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشك است

مشاهده